eBook PDF / e-Pub Jonge Sla: Vlaams Literair Talent

Jonge Sla: Vlaams Literair Talent (Rating: 3.66 - 3326 votes)

Reading books Jonge Sla: Vlaams Literair Talent PDF online books Jonge Sla: Vlaams Literair Talent by Margit Ballesteros with other formats. Download and Read Online books Jonge Sla: Vlaams Literair Talent Online Margit Ballesteros, its easy way to download Jonge Sla: Vlaams Literair Talent books for multiple devices. Manu Claeys full text books
Title:Jonge Sla: Vlaams Literair Talent
Format Type:Ebook
Author:
Publisher:eBooks
ISBN:906303587X
ISBN 13:
Number of Pages:
Category:Manga

Jonge Sla: Vlaams Literair Talent by Manu Claeys

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Jonge Sla: Vlaams Literair Talent No description available

 • Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie

  This book Download ePub PDF Book - Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie - Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek Dit boek geeft ant...

  Read Online
 • Jonge Sla: Vlaams Literair Talent

  This book Download ePub PDF Book - Jonge Sla: Vlaams Literair Talent - No description available...

  Read Online
 • On accuse no excuse

  This book Download ePub PDF Book - On accuse no excuse - stRaten generaal schreef het eerste bezwaarboek van Vlaanderen . Het bezwaarboek telt bladzijden en is niet meer en niet minder dan de boekvorm van het bezwaars...

  Read Online
 • Het Vlaams Blok in elk van ons

  This book Download ePub PDF Book - Het Vlaams Blok in elk van ons - Stukje bij beetje sprokkelt een extreem rechtse partij procenten bijeen in het hele Vlaamse land Na elke verkiezingszondag verschijnen daarover verontruste reac...

  Read Online
On accuse no excuse, Jonge Sla: Vlaams Literair Talent, Het Vlaams Blok in elk van ons, Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie
Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek br Dit boek geeft antwoorden op die vraag br br Op december tekende de actiegroep stRaten generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in Belgi de Oosterweelverbinding Mobiliteitsexperts milieudeskundigen dokters planologen bedrijfsleiders bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest br br Gemeten aan tijdsverloop media aandacht en politieke commotie werd dit s lands belangrijkste burgerstrijd van de voorbije jaren die voortduurt tot vandaag Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog Partijbelangen machtspolitiek en parallelle besluitvorming cre erden een zwart gat dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte br br In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek Als een Grieks koor becommentarieert hij in real time de gebeurtenissen reageert hij op politieke communicatie hekelt hij het gebrek aan transparantie en burgerinspraak informeert hij over alternatieven roept hij op tot actie, No description available, stRaten generaal schreef het eerste bezwaarboek van Vlaanderen br br Het bezwaarboek telt bladzijden en is niet meer en niet minder dan de boekvorm van het bezwaarschrift dat stRaten generaal op augustus indiende in het kader van de bevraging rond het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan GRUP Oosterweelverbinding br br Het boek analyseert op grondige wijze de partijdigheid en de onvolledigheid van het gevoerde onderzoek naar de alternatieven voor Oosterweel br br Het eerste deel betreft de schijn van partijdigheid die is gewekt bij de totstandkoming van diverse wettelijk voorgeschreven onderzoeksrapporten o a plan milieueffectenrapport Oosterweelverbinding op basis waarvan de beleidskeuze vervat in het ontwerp GRUP zelf onvermijdelijk ook blijk geeft van vooringenomenheid Vooringenomenheid bleek ook uit overheidshandelen tijdens het MER onderzoek en bij de opstart van het huidige openbaar onderzoek br br In een tweede deel wordt ingegaan op fundamentele kennislacunes die nog dienen ingevuld vooraleer een wettelijk correcte en maatschappelijk gedragen beleidskeuze kan worden gemaakt br br In een laatste deel staan we stil bij de voorbarigheid van de beleidskeuze zoals die in het openbaar onderzoek wordt voorgelegd met verwijzing naar de eerste twee delen en toevoeging van bijkomende argumentatie br br stRaten generaal is formeel Oosterweel zal de procedures ook juridische niet overleven en dit wegens de aantoonbare voorbarigheid van de politieke besluitvoering De strategie van de Antwerpse actiegroepen tegenover het huidig beleid rond de Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd alternatieven uitwerken pull de wortel en vervolgens erover waken dat deze alternatieven correct en volwaardig meegenomen worden in de voorziene procedures push de stok Met de publicatie van het bezwaarboek ON ACCUSE NO EXCUSE wil stRaten generaal het belang dat Antwerpse actiegroepen hieraan hechten onderstrepen, Stukje bij beetje sprokkelt een extreem rechtse partij procenten bijeen in het hele Vlaamse land Na elke verkiezingszondag verschijnen daarover verontruste reacties een paar maanden later gevolgd door wat bezadigder en in hun begrijpen zelfs enigszins geruststellende analyses van sociologen en politicologen Waarna het windstil wordt Overheden gaan opnieuw aan de slag burgers rapen zichzelf bij elkaar Tot een nieuwe stembusgang eraan komt en opiniepeilers een bevolking bevragen die zichzelf zo slecht kent en laat kennen of zo ongaarne het achterste van de tong laat zien dat de verkiezingsuitslag andermaal als een bom inslaat br br Gravend naar zelfkennis en naar het allerachterste van tongen wil Het Vlaams Blok in elk van ons meer doen dan wonden likken Het wil verwonden Het wil dramatiseren Het wil een polemiek voeren tegen een mentaliteit waarin n partij gedijt Politiek is niet langer vooral dat domein waar mensen klassenverschillen bevechten economische herverdeling afdwingen of opkomen voor taal of godsdienst Nieuwe breuklijnen maken van politiek veeleer de sc ne waar om levensstijlen ethische principes of culturele zeggenschap gestreden wordt Omdat partijen dragers en hoeders van mentaliteiten geworden zijn wil dit essay ons aller zwakke plekken in kaart brengen br Dat er goede en slechte kiezers zouden zijn is een versleten gedachte waaruit niemand nog troost kan putten Niemand is gevrijwaard van inconsequent gedrag van verlangen naar extreme oplossingen van onbewaakte momenten gebrek aan souplesse of lippendienst Niemand kan aan de zijlijn postvatten want we zijn allen acteurs in een steeds erbarmelijker theaterstuk br Zich een weg zoekend tussen smaadschrift en beschouwing willen deze aantekeningen betrokken n afstandelijk zijn standpunten innemen n analyse leveren